First Round Draw

Dorking U18 v West Wickham Junior – 19:45 – 22/11/2018     

Three Bridges  v Whyteleafe FC – 19:45 – 30/11/2018   

Chatham Town Youth  v Sittingbourne – 19:45 –  27/11/2018                 

Faversham Town FC v K Sports Colts – 19:45 – 21/11/2018     

Margate FC  v Dover Athletic FC – 19:45 – 02/11/2018                     

Sittingbourne Youth FC  v Bromley – 19:45 – 6/11/2018                   

Cray Valley (PM)  v VCD Athletic FC – 19:45 – 15/11/2018     

Second Round Draw

Glebe U18 V Dorking U18  or West Wickham Juniors U18                                

Three Bridges U18 or Whyteleafe U18  v Cray Wanderers                     

Ramsgate FC U18  v Sittingbourne Red       SITTINGBOURNE WITHDREW – RAMSGATE BYE         

Chatham Town Youth U18 or Sittingbourne U16 v Faversham Town U18 or K Sports Colts U18      

Folkestone  v Margate FC U16 or Dover Athletic FC U18                                  

K Sports Youth v Hollands & Blair – 22/11/2018                    

Sittingbourne Youth U18 or Bromley U18 v Cray Valley (PM) U18 or VCD Athletic FC U18 

Margate FC U18 v Ramsgate FC U16